Plate u Service plus d.o.o.

Radno mesto Prosečna plata Min Max
Account Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 296 EUR 296 EUR 296 EUR
Elektroničar Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 375 EUR 375 EUR 375 EUR
Elektroničar, Tehničar, Serviser Računara, Hausmajstor, Komercijalista Nabavke, Magacioner. Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 386 EUR 386 EUR 386 EUR
Help Desk Manager Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 290 EUR 290 EUR 290 EUR
Helpdesk Support Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 233 EUR 233 EUR 233 EUR
IT Tehnicar Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 332 EUR 332 EUR 332 EUR
Marketing Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 318 EUR 318 EUR 318 EUR
Nepoznata Pozicija Ukupno 11 plata na ovoj poziciji 370 EUR 212 EUR 551 EUR
Nepoznata Pozicija Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 282 EUR 282 EUR 282 EUR
Sales Manager Ukupno 2 plata na ovoj poziciji 433 EUR 319 EUR 547 EUR
Serviser Tehničar Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 267 EUR 267 EUR 267 EUR
Support Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 370 EUR 370 EUR 370 EUR
Tehnicar Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 245 EUR 245 EUR 245 EUR
Terenski Tehnicar Ukupno 2 plata na ovoj poziciji 343 EUR 342 EUR 343 EUR
Account Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
296 EUR (prosek)
Elektroničar Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
375 EUR (prosek)
Elektroničar, Tehničar, Serviser Računara, Hausmajstor, Komercijalista Nabavke, Magacioner. Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
386 EUR (prosek)
Help Desk Manager Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
290 EUR (prosek)
Helpdesk Support Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
233 EUR (prosek)
IT Tehnicar Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
332 EUR (prosek)
Marketing Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
318 EUR (prosek)
Nepoznata Pozicija Ukupno 11 plata na ovoj poziciji
370 EUR (prosek)
212 EUR ... 551 EUR
Nepoznata Pozicija Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
282 EUR (prosek)
Sales Manager Ukupno 2 plata na ovoj poziciji
433 EUR (prosek)
319 EUR ... 547 EUR
Serviser Tehničar Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
267 EUR (prosek)
Support Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
370 EUR (prosek)
Tehnicar Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
245 EUR (prosek)
Terenski Tehnicar Ukupno 2 plata na ovoj poziciji
343 EUR (prosek)
342 EUR ... 343 EUR
Strane 1
Nazad