Plate u NORMA GROUP

Radno mesto Prosečna plata Min Max
Inzenjer Ukupno 5 plata na ovoj poziciji 968 EUR 649 EUR 1194 EUR
Inženjer Kvalitet Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Inženjer Kvaliteta Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Kazan Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Kontrolor Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Magacin Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Magacinski Radnik Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Magacioner Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Masinski Ing. Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Materijal Hendler Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Menadžer Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Nepoznata Pozicija Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Nepoznata Pozicija Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Oerater U Proizvodnji Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Operater Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Operater Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Operater Proizvodnja Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Operater U Prizvodnji Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Operater U Proizvodnji Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Operater U Proizwodnji Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Inzenjer Ukupno 5 plata na ovoj poziciji
968 EUR (prosek)
649 EUR ... 1194 EUR
Inženjer Kvalitet Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Inženjer Kvaliteta Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Kazan Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Kontrolor Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Magacin Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Magacinski Radnik Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Magacioner Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Masinski Ing. Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Materijal Hendler Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Menadžer Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Nepoznata Pozicija Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Nepoznata Pozicija Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Oerater U Proizvodnji Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Operater Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Operater Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Operater Proizvodnja Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Operater U Prizvodnji Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Operater U Proizvodnji Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Operater U Proizwodnji Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Strane 1 2
Nazad