Plate u CarGo

Radno mesto Prosečna plata Min Max
Administrativmi Referent, Poslovni Sekretar, Prodavac, Marketing, Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 293 EUR 293 EUR 293 EUR
Administrator Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 540 EUR 540 EUR 540 EUR
Cargo Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 641 EUR 641 EUR 641 EUR
Komercijalista Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 625 EUR 625 EUR 625 EUR
Nepoznata Pozicija Ukupno 20 plata na ovoj poziciji 432 EUR 233 EUR 750 EUR
Vozac Ukupno 51 plata na ovoj poziciji 429 EUR 205 EUR 1004 EUR
Возач Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 526 EUR 526 EUR 526 EUR
Administrativmi Referent, Poslovni Sekretar, Prodavac, Marketing, Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
293 EUR (prosek)
Administrator Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
540 EUR (prosek)
Cargo Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
641 EUR (prosek)
Komercijalista Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
625 EUR (prosek)
Nepoznata Pozicija Ukupno 20 plata na ovoj poziciji
432 EUR (prosek)
233 EUR ... 750 EUR
Vozac Ukupno 51 plata na ovoj poziciji
429 EUR (prosek)
205 EUR ... 1004 EUR
Возач Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
526 EUR (prosek)
Strane 1
Nazad