Plate u Nelt

Radno mesto Prosečna plata Min Max
Marketing Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 931 EUR 931 EUR 931 EUR
Menadžer Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Merčedajzer Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Merčendajzer Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Merchadiser Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Merchandieser Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Merchandiser Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Merchandiser Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Merchandiser / Backup Komercijaliste Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Merchandising Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Merchaniser Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Merchendiser Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Merhandiser Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Mhechendiser Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Mrcendajzer Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Nepoznata Pozicija Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Nepoznata Pozicija Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Nepoznata Pozicija Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Obezbedjenje Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Operater Ukupno XX plata na ovoj poziciji XXXX XXXX XXXX
Marketing Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
931 EUR (prosek)
Menadžer Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Merčedajzer Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Merčendajzer Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Merchadiser Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Merchandieser Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Merchandiser Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Merchandiser Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Merchandiser / Backup Komercijaliste Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Merchandising Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Merchaniser Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Merchendiser Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Merhandiser Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Mhechendiser Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Mrcendajzer Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Nepoznata Pozicija Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Nepoznata Pozicija Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Nepoznata Pozicija Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Obezbedjenje Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Operater Ukupno XX plata na ovoj poziciji
XXXX (prosek)
XXXX ... XXXX
Strane 1 2 3 4 5 6
Nazad