Plate u Air Serbia Ground Service doo

Radno mesto Prosečna plata Min Max
Agent Ukupno 2 plata na ovoj poziciji 353 EUR 351 EUR 355 EUR
Agent PO Putnika Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 280 EUR 280 EUR 280 EUR
Agent Za Putnicke Usluge Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 289 EUR 289 EUR 289 EUR
Ground Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 295 EUR 295 EUR 295 EUR
Ground Service Agent Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 282 EUR 282 EUR 282 EUR
Ground Service Agent (check In) Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 289 EUR 289 EUR 289 EUR
Ground Stuff Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 271 EUR 271 EUR 271 EUR
Guest Service Agent Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 318 EUR 318 EUR 318 EUR
Guest Service Agent Ukupno 3 plata na ovoj poziciji 315 EUR 290 EUR 340 EUR
Ll Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 340 EUR 340 EUR 340 EUR
Nepoznata Pozicija Ukupno 8 plata na ovoj poziciji 386 EUR 231 EUR 606 EUR
Operativa Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 520 EUR 520 EUR 520 EUR
Supervizor Putnickih Usluga Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 402 EUR 402 EUR 402 EUR
Agent Ukupno 2 plata na ovoj poziciji
353 EUR (prosek)
351 EUR ... 355 EUR
Agent PO Putnika Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
280 EUR (prosek)
Agent Za Putnicke Usluge Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
289 EUR (prosek)
Ground Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
295 EUR (prosek)
Ground Service Agent Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
282 EUR (prosek)
Ground Service Agent (check In) Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
289 EUR (prosek)
Ground Stuff Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
271 EUR (prosek)
Guest Service Agent Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
318 EUR (prosek)
Guest Service Agent Ukupno 3 plata na ovoj poziciji
315 EUR (prosek)
290 EUR ... 340 EUR
Ll Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
340 EUR (prosek)
Nepoznata Pozicija Ukupno 8 plata na ovoj poziciji
386 EUR (prosek)
231 EUR ... 606 EUR
Operativa Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
520 EUR (prosek)
Supervizor Putnickih Usluga Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
402 EUR (prosek)
Strane 1
Nazad