Plate u UniCredit Banka

Radno mesto Prosečna plata Min Max
Risk Modeler Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 536 EUR 536 EUR 536 EUR
Rukovodilac Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 1286 EUR 1286 EUR 1286 EUR
Salter Ukupno 2 plata na ovoj poziciji 455 EUR 362 EUR 548 EUR
Salterski sluzbenik Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 288 EUR 288 EUR 288 EUR
Saradnik Ukupno 2 plata na ovoj poziciji 454 EUR 345 EUR 563 EUR
Saradnik Sa Fiz8ckim Licima Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 511 EUR 511 EUR 511 EUR
Saradnik U Ekspozituri Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 382 EUR 382 EUR 382 EUR
Saradnik U Kreditnoj Administraciji Ukupno 2 plata na ovoj poziciji 365 EUR 239 EUR 490 EUR
Saradnik U Radu Sa Klijentima Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 521 EUR 521 EUR 521 EUR
Saradnik Za Fizicka Lica Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 645 EUR 645 EUR 645 EUR
Saradnik Za Poslove Sa Stanovništvom Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 429 EUR 429 EUR 429 EUR
Saradnik Za Rad Sa Preduzetnicima I Malim Privrednim Drustvima Ukupno 2 plata na ovoj poziciji 625 EUR 506 EUR 744 EUR
Savetnik Fizicka Lica Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 591 EUR 591 EUR 591 EUR
Savetnik Za Fizicka Lica Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 973 EUR 973 EUR 973 EUR
Savetnik Za Privredu Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 815 EUR 815 EUR 815 EUR
Savetnik Za Rad Sa Fizickim Licima Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 391 EUR 391 EUR 391 EUR
Savetnik Za Rad Sa Stanovnistvom I Preduzetnicima Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 456 EUR 456 EUR 456 EUR
Šef Službe Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 1662 EUR 1662 EUR 1662 EUR
Senior Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 1261 EUR 1261 EUR 1261 EUR
Specijalista Ukupno 1 plata na ovoj poziciji 939 EUR 939 EUR 939 EUR
Risk Modeler Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
536 EUR (prosek)
Rukovodilac Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
1286 EUR (prosek)
Salter Ukupno 2 plata na ovoj poziciji
455 EUR (prosek)
362 EUR ... 548 EUR
Salterski sluzbenik Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
288 EUR (prosek)
Saradnik Ukupno 2 plata na ovoj poziciji
454 EUR (prosek)
345 EUR ... 563 EUR
Saradnik Sa Fiz8ckim Licima Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
511 EUR (prosek)
Saradnik U Ekspozituri Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
382 EUR (prosek)
Saradnik U Kreditnoj Administraciji Ukupno 2 plata na ovoj poziciji
365 EUR (prosek)
239 EUR ... 490 EUR
Saradnik U Radu Sa Klijentima Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
521 EUR (prosek)
Saradnik Za Fizicka Lica Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
645 EUR (prosek)
Saradnik Za Poslove Sa Stanovništvom Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
429 EUR (prosek)
Saradnik Za Rad Sa Preduzetnicima I Malim Privrednim Drustvima Ukupno 2 plata na ovoj poziciji
625 EUR (prosek)
506 EUR ... 744 EUR
Savetnik Fizicka Lica Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
591 EUR (prosek)
Savetnik Za Fizicka Lica Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
973 EUR (prosek)
Savetnik Za Privredu Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
815 EUR (prosek)
Savetnik Za Rad Sa Fizickim Licima Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
391 EUR (prosek)
Savetnik Za Rad Sa Stanovnistvom I Preduzetnicima Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
456 EUR (prosek)
Šef Službe Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
1662 EUR (prosek)
Senior Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
1261 EUR (prosek)
Specijalista Ukupno 1 plata na ovoj poziciji
939 EUR (prosek)
Strane 1 2 3 4
Nazad