Komentari za Eyesee d.o.o.


Jul 02, 2021,
"Kompanija sa fenomelanom početnom vizijom i pogrešnom realizacijom"
Dobre stvari
Kolege
Loše stvari
Zaposleni na nižim pozicijama dobijaju lošiju opremu što nije adekvatno iskomunicirano, obnavljanje ugovora o privremeno/povremenim radovima koje nije u skladu sa zakonskom regulativom od 190 radnih dana, svojevoljno tumačenje ugovora, nepoštovanje rokova slanja projekata, komunikacija sa upravom koja je približno kao sa neprijateljem a ne zaposlenim, nedostatak odgovora na feedback zaposlenih i generalno tretiranje eksternih saradnika kao potrošnu robu
Savet menadžmentu
Krutost u upravljanju, nedostatak komunikacije, loša ili nikakva reakcija na feedback zaposlenih su neke od mana koje ne pristaju kompaniji koja propagira timski duh, viziju i kreativnost
Apr 06, 2021,
"Mlada firma puna otvorenih ljudi, korektni benefiti, i interesnatni klijenti i projekti, puno potencijala za razvoj"
Dobre stvari
Ljudi, prilika za razvijanje i prilika da se ostavi sopstveni pecat u organizaciji
Loše stvari
Struktura se jos uspostavlja, sto sa sobom nosi variranje kolicine posla u periodima
Mar 14, 2021,
"Dosta prekovremenih sati, losa organizacija"
Dobre stvari
Bonusi
Loše stvari
Organizacija, prekovremeni sati, pritisak i stres
Savet menadžmentu
Da postuju zaposlene i njihovo privatno vreme
Feb 14, 2021,
"Neprilagođeno, surovo, turobno, stresno, mučno"
Dobre stvari
Osnivači kompanije, početna vizija, neki od benefita
Loše stvari
Nestručnost upravljačkog kadra, neadaptirana organizaciona struktura, interni pocesi, veličine timova, prevelika fluktuacija zaposlenih, nepoštovanje diverziteta, agresivan pristup adaptaciji internih procesa bez poznavanja istih i bez konsultacije i uvažavanja feedback-a od strane zaposlenih, samovolja upravljačke strukture.
Savet menadžmentu
Da prilagodi organizaciju rastu obima poslovanja. I kad već zaposleni rade za strane klijente i strana tržišta, adaptiraju i prilagode primanja i uslove rada tržištima za koje rade. Neće biti da se u zemljama za koje rade prekovremeni rad ne plaća i neće biti da se prekovremeno podrazumeva.
Strane 1
Radiš kao HR ili si Vlasnik ove firme? Registruj svoj nalog